Andakt på julfest i Lepplax bykyrka: Hans Ahlskog. Text: Mika 5:2.

2 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden,
från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel.
Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.