Avslutningspredikan/föredrag av David Åkerlund på bibelhelg i Lepplax bykyrka 5.5.2018: Livet under korset. Text: Mark 8:34–38.