Avslutningstal av Ola Österbacka på bibelhelgen 24-25.9.2016.