Föredrag av Ola Österbacka vid bibelhelg i Lepplax bykyrka 18.10.2014: Hur kan avståndstagande vara ett uttryck för kärlek?