Föredrag av Øyvind Edvardsen i Biblion 17.11.2013. (Beklagas ett ca 15 sekunders bortfall mot slutet.)