Bibelstudium med Ola Österbacka: Skapelseveckan del 1.

Schematisk översikt, Genesis
I. Inledning 1:1–2:3
II. Tio fortsatta historier (toledoth) 2:4–50:26
1. Himlens och jordens fortsatta historia, 2:4–4:26
2. Adams fortsatta historia, 5:1–6:8
3. Noas fortsatta historia, 6:9–9:29
4. Noas söners fortsatta historia, 10:1–11:9
5. Sems fortsatta historia, 11:10–26
6. Teras fortsatta historia, 11:27–25:11
7. Ismaels fortsatta historia, 25:12–18
8. Isaks fortsatta historia, 25:19–35:29
9. Esaus fortsatta historia, 36:1–37:1
10. Jakobs fortsatta historia, 37:2–50:26