Bibelstudium med Ola Österbacka:  1 Mos 10:1-11:26 .