Bibelstudium med Ola Österbacka: 1 Mos 16:1-17:17.