Bibelstudium med Ola Österbacka: 1 Mos 20:1-21:21.