Bibelstudium med Ola Österbacka: 1 Mos 13-14. Abram och kungarna.