Bibelstudium med Ola Österbacka: 1 Mos 35:16-37:4.