Bibelstudium med Ola Österbacka: 1 Mos 49-50. Studiet avslutar serien över Första Moseboken.