Bibelstudium med Ola Österbacka: 1 Mos 17:18-18:33 (+ kort återblick)