Bibelstudium med Ola Österbacka: 1 Mos 21:22-22:24.