Bibelstudium i Biblion 12.9.2013 av Ola Österbacka. Det behandlade det stora paradigmskiftet när hedningarna togs in i Kristi kyrka utan att först bli judar, genom Andens särskilda gåva och det kristna dopet.