Bibelstudium i Biblion 5.12.2013. Ämne: Brevet från mötet i Jerusalem och början av Paulus andra missionsresa.