Stefan Sjöqvists första bibelstudium över 1 Kor 12 i Lepplax bykyrka 24.9.2016. Andra delen.

Ljudfilen innehåller också svar på några frågor. Pdf-filen innehåller bibelhänvisningar för båda lektionerna.