Den andra delen av Øyvind Edvardsens undervisning på bibelhelg i Lepplax bykyrka 5.5.2018. Den första delen är en predikan över 1 Joh 1:5–2:2.