Pastor Luke Wolfgramms första lektion under bibelhelg i Lepplax bykyrka 26.10.2019 med temat “Det kristna hemmet”. Samtal ingår inte. Föredraget hölls på engelska. Se svensk översättning i pdf-filen.