David Åkerlund ordinerades till pastor i S:t Johannes ev-luth församling under en gudstjänsthögtid i Lepplax bykyrka 25.3.2017. Som ordinator fungerade pastor Peter Öman, LBK. Assistenter: pastorerna Donald Patterson, WELS, USA, Holger Wieß, ELFK, Tyskland, Øyvind Edvardsen, S:t Johannes och Juhani Viitala, SLT.

Gudstjänsten som följde finns i en särskild inspelning, liksom också predikan som ljudfil och som pdf-text.

Peter Öman talade över 2 Tim 3:14–17: Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Läs hela talet i pdf-filen!

Assistenternas minnes- och förmaningsord (svensk översättning av dem som gavs på engelska och finska):

Donald Patterson: David, jag vill dela med dig ord av Salomo som han gav sin unga son när han skulle inleda sitt ämbete. Det är underbara ord med vägledning, från Ords 3:5–6: Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar.

Holger Weiß: Käre David, Herren har kallat dig till ett offentligt ämbete. Vilken utmanade text: Jos 1:7–9. Hur kan du vara en trogen Kristi tjänare? Lita inte på dig själv i din egen kraft och förmåga. Lita på Herren som har lovat att välsigna dig och ger dig samma svar som han gav Josua då han skulle inleda sitt ämbete i Guds rike: Var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt vad som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för HERREN din Gud är med dig vart du än går.

Øyvind Edvardsen, Pred 4:17–5:6: Vakta din fot när du går till Guds hus. Att komma för att lyssna är bättre än offret som dårarna ger, för de förstår inte att de gör det som är ont. Var inte för snabb med din mun och förhasta dig inte i ditt hjärta med att uttala ett ord inför Gud, för Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Drömmer kommer av mycket arbete, dåraktigt tal av många ord. När du ger ett löfte till Gud, dröj inte med att uppfylla det, för han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! Det är bättre att inte lova något än att lova och inte hålla det. Låt inte din mun förleda dig till synd och säg inte inför sändebudet att det var ett misstag. Vill du att Gud ska bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? För där drömmarna är många blir det mycket tomhet och många ord. Men frukta du Gud!

Juhani Viitala: Käre David, vår broder i Herren, du har kallats till pastor. Du har fått den ädla uppgiften att förkunna Guds Ord. Förkunna det frimodigt, utan att skämmas, så som Jesus Kristus förmanar dig och uppmuntrar dig. För evangeliet är en mäktig kraft som frälser människan och verkar tro i människan och för henne till himmelriket. Förkunna det därför frimodigt och utan att blygas, som Paulus förmanar i Rom 1:16: Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken.