Föredrag av Øyvind Edvardsen på bibeldag i Hopsala byagård, Kronoby, 29.3.2015.