Föredrag av Ola Österbacka på bibeldag i Hopsala bykyrka, Kronoby, 29.3.2015.
(Videoinspelningen uppdaterad)