Avslutning på bibeldag i Hopsala byagård, Kronoby, 29.3.2015 av David Åkerlund.