Del 4 av Peter Ömans föredrag på bibelhelg i Lepplax bykyrka den 17 oktober 2015. I detta nu finns endast ljudfil, men  videosammanställning planeras. Nu finns bildpresentation och pdf.