David Åkerlunds föredrag utifrån Kuske: Luthers lilla katekes, Lepplax bykyrka 30.3.2019