Dopgudstjänst på palmsöndagen 13.4.2014 i Lepplax bykyrka. Under gudstjänsten döptes Ezra Matthew Hanson Ahlskog. Dopförrättare, liturg och predikant: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog.

Under gudstjänsten följdes liturgiserie 2 med undantag för GT- och epistelläsningarna, där dopförrättningen lades in. Predikotext: Joh 12:1-8, tema: Att ära Jesus är aldrig för dyrt.

Följande psalmer sjöngs: 79; 149; 211;  Tänk, jag är döpt! (LBK 176); 187; 492; 288.

Den förvalda inspelningen gäller hela gudstjänsten. Dopförrättningen finns som utdrag här:

och predikan här (som text på Forum Johanneum):