Tabita Linnea döps av sin far Øyvind Edvardsen i samband med gudstjänst i Lepplax bykyrka 14.10.2018. Tabita bärs fram av sin mor Mirjam.

Predikan, som är rekonstruerad, finns i mp3-filen. Predikotext: Hebr 2:1–4.