Predikan i gudstjänst på söndagen före domsöndagen i Lepplax bykyrka 16.11.2014 kl 13, Øyvind Edvardsen. Text: Luk 12:35-40.