Familjegudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på andra söndagen i advent. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse.

Texter: Hebr 10:35–39; Mark 1:14–15. Predikan: Jesus har kommit, han kommer och han ska komma.
Psalmer: 2:1–5; 12; 4; 2:6–7.

Ljudfilen innehåller endast predikan. Pdf-länken innehåller sammandrag av predikan.