Familjegudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på fastlagssöndagen 26.2.2017. Tema: Guds kärleks offerväg. Predikant och liturg: Ola Österbacka.

Predikan i filen ovanför. Här nedanför finns hela gudstjänsten. Texter: 1 Tim 2:4-6; Joh 12:25-33.
Psalmer: 59; 492; 275; 321.