Familjegudstjänst i Lepplax bykyrka på Mikaelidagen 2.10.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen; kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Matt 18:1–10.

Endast predikan i följande ljudfil: