Predikan i Vasa på Septuagesimasöndagen av Ola Österbacka. Text: Matt 19:27–30. Dagens tema: Guds oförskyllda nåd.