Predikan i gudstjänsten i Lepplax bykyrka 7.6.2015 av Hans Ahlskog. Predikotext: Matt 16:24–27, ämne: Korset.