Predikan i Lepplax bykyrka 11.1.2015, första söndagen efter trettondagen, av Øyvind Edvardsen. Text: Matt 3:11–12. Tema: Frälsning och dom.