Gudstjänstinspelning från Lepplax, 8:e söndagen efter Trefaldighet 21.7.2013. Tema: Sanning och sken. Predikan och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Inspelning: David Åkerlund.

Hela gudstjänsten som ljudfil:

Predikan som text på Forum Johanneum. Predikotext: Matt 7:15-21.