Föredrag av Hans Ahlskog på bibelhelg 21.10.2012, Biblion.