Avslutningspredikan på bibelhelg i Biblion 21.10.2012.