Predikan i Lepplax bykyrka på Sexagesimasöndagen 23.2.2014.

Predikan i text: http://forumjohanneum.blogspot.fi/2014/02/guds-darskap.html