Gudstjänst i Lepplax bykyrka 9.8.2015, tionde söndagen efter Trefaldighet, med temat Besökelsetider. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog.

Texter: 1 Mos 18:20-32; Hebr 3:12-19; Luk 19:41-47. Predikotext: Matt 11:20-24.
Psalmer: 361; 145; 337; 202; 356; 395

Predikan som podcast: