Gudstjänst i Biblion, Vasa, på 11:e söndagen efter Trefaldighet 31.8.2014 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Gudstjänstens tema: Självprövning. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 21:28–31.

Texter: Dan 9:4–6; Rom 7:14–25; Luk 18:9–14.
Psalmer: 173:1–3; 173:4; 352; 179; 353; SH 288.

Predikan som text på Forum Johanneum.