Inspelning från gudstjänst i Lepplax bykyrka första söndagen efter trettondagen, 13.1.2013. Ljudfilen avser predikan över Matt 3:13-17: Vad betyder detta dop?

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig.” Jesus svarade honom: ”Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet.” Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.”

– – –

Predikan på Forum Johanneum, Ola Österbacka