Gudstjänst i Biblion 13:e sönd. efter Trefaldighet. Liturg: Ola Österbacka. Predikant: Hans Ahlskog. Text: Gal 6:9-10. Ljudfilen gäller predikan. I textform i Forum Johanneum.

9 Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. 10 Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro.