Gudstjänsten på trettonde söndagen efter Trefaldighet, den 25.8.2013, hölls i Lepplax bykyrka. Predikant och liturg var Øyvind Edvardsen och kantor Hans Ahlskog. Predikotext: 1 Tim 2:1-7, tema: Fullkomlig insikt.

Predikan som text på Forum Johanneum.

Mp3-filen avser predikan. Hela gudstjänsten här: