Gudstjänst den 6 september 2015 i Biblion. Gudstjänstens tema: Tacksamhet. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Matt 11:25-30. Altarmikrofonen var tyvärr ur funktion under senare delen av gudstjänsten.

Texter: Ps 147:3–11; 2 Kor 9:8–15; Luk 17:11–19. Predikotext: Matt 11:25–30.
Psalmer: 181; 286; 307; 187; 288; 287.

Ljudfilen innehåller bara predikan.