Gudstjänst från Biblion, Vasa, 19.10.2014 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog.

Tema: Det viktigaste i livet. Predikan tolkas till finska av Jesper Hansen. Predikotext: Rom 10:1–10, tema: Trons rättfärdighet – inte lagens. Mp3-filen avser endast predikan. Predikan på Forum Johanneum.