Gudstjänsten 2.6.2013 i Biblion, Vasa, firades med Trefaldighetssöndagens tema. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor Hans Ahlskog. Predikan över Joh 3:1-16 behandlade ämnet Den Treenige ger liv genom dopet och Ordet om den korsfäste. Som avslutning improviserade Hans Ahlskog över slutpsalmen, I denna ljuva sommartid.

Predikan som text i Forum Johanneum.