Inspelning från läsgudstjänst i Biblion, Vasa på Tredje söndagen efter påsk 21.4.2013 kl 11. Tema: Guds folks hemlängtan. Predikant: Hans Ahlskog. Läsgudstjänst ledare: David Åkerlund. Liturgisk färg: vit. Liturgiserie: Läsgudstjänst liturgi

Predikotext: 

Joh 16:16–23

16 En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.” 17 Några av hans lärjungar sade då till varandra: “Vad menar han med att säga till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga: Jag går till Fadern?” 18 De frågade: “Vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger.” 19 Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: “Ni frågar varandra om det som jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. 20 Amen, amen säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. 21 När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen. 22 Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er. 23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.