Predikan i Lepplax bykyrka: Ola Österbacka. Text: Dan 2:31-41, 44. Predikans tema: Riket som består.

Predikan som text på Forum Johanneum.