Gudstjänst på tredje sönd. efter påsk i Lepplax bykyrka 26.4.2015. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Guds folks hemlängtan.

Predikotext: Joh 14:1–11, ämne för predikan: Vägen till Fadern.

Hela gudstjänsten som mp3-fil: