Gudstjänst i Biblion, Vasa, 3:e söndagen i advent 15.12.2013. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Herrens vägröjare. Predikotext: Jes 56:1-7.